Description

Eleni, ​cynhelir ​Cynhadledd ​UCM ​Cymru ​yng ​Nghaerdydd ​rhwng ​13 ​a ​14 ​Mawrth.

Yn ​ystod ​Cynhadledd ​UCM ​Cymru ​bydd ​myfyrwyr ​o ​ar ​draws ​Cymru’n ​dod ​at ​ei ​gilydd ​i ​osod ​cyfeiriad ​ein ​gwaith ​am ​y ​flwyddyn ​i ​ddod, ​ethol ​ein ​harweinwyr, ​a ​rhwydweithio ​â’i ​gilydd.
Bydd ​cynrychiolwyr ​yn ​y ​Gynhadledd ​yn ​dadlau ​cynigion ​er ​mwyn ​gosod ​polisi ​UCM ​Cymru.

Byddwn ​hefyd ​yn ​cydnabod ​y ​mwyaf ​dawnus ​ymhlith ​mudiad ​y ​myfyrwyr ​yn ​seremoni ​Gwobrwyon ​UCM ​Cymru.

This ​year, ​NUS ​Wales ​Conference ​takes ​place ​in ​Cardiff ​on ​13-14 ​March.
 ​
NUS ​Wales ​Conference ​is ​where ​students ​from ​across ​Wales ​come ​together ​to ​set ​the ​direction ​of ​our ​work ​for ​the ​year ​to ​come, ​elect ​our ​leadership, ​and ​network ​with ​each ​other. ​At ​Conference, ​delegates ​will ​debate ​motions ​and ​set ​NUS ​Wales’ ​policy.
 ​
We ​will ​also ​be ​recognising ​the ​most ​talented ​amongst ​the ​student ​movement ​in ​the ​NUS ​Wales ​Awards ​ceremony.

Start Your Registration

*
*

You can also register a group.